Blue Star R&D CO.,LTD Nhà sản xuất hệ thống ứng dụng xâm thực bằng sóng siêu âm

Blue Star R&D CO.,LTD
Nhà sản xuất hệ thống ứng dụng xâm thực bằng sóng siêu âm

MENU

Liên hệ

Ngôn ngữ khả dụng: CHỈ tiếng Nhật và tiếng Anh

  • Địa chỉ : 1-31-1 Yokoyamadai, Chuo-ku, Sagamihara City, Kanagawa pref. 2520241
  • SĐT : +81-42-7117721
  • FAX : +81-42-7117237
  • E-mail : blue_star@blue-galaxy.co.jp
Company Name
Department
Your Name
TEL
FAX
E-mail Address
E-mail Address(Retype)
Subject
Detail
Attach File
(※ Maximum size : 2MB)

Are you sure you want to send the following information?